Ngừa Thai từ Cây Chùm Ngây - Moringa

Cây Chùm Ngây là bài thuốc Ngừa Thai Của Dân Tộc Raglay. Phụ nữ Raglay trong tuổi sinh đẻ nếu uống nước sắc rễ chùm ngây thì không có con.

Cứ 5 ngày thì dùng 2 nắm rễ cây chùm ngây còn tươi (150g) rửa sạch băm nhỏ nấu với 2 lít nước còn nửa lít thuốc chia uống 2 lân trong ngày.

Nguồn :tham khảo internet